Komunikacja i relacje oparte na zaufaniu

O nas

Proaktywna komunikacja – angażowanie – zarządzanie

1

Pomagamy budować trwałe, oparte na zaufaniu i wspólnym zrozumieniu, relacje ze wszystkimi interesariuszami, którzy mogą wpływać na przyszłość firmy, jej konkurencyjność i reputację.

2

W oparciu o zarządzanie relacjami pomagamy klientom usłyszeć głos interesariuszy, poznać ich zdanie, potrzeby i obawy. Dobra znajomość i zrozumienie oczekiwań oraz definicja celów to kluczowe elementy skutecznej komunikacji.

3

Rozumiemy, jak ważne jest tworzenie bliskich relacji z otoczeniem w dynamicznie zmieniającym się świecie komunikacji i oczekiwań. Mamy doświadczenie w takich obszarach, jak ochrona zdrowia, energetyka czy nowe technologie.

4

Nasze podejście jest elastyczne: wspieramy firmy w ich codziennej komunikacji oraz opracowujemy długoterminowe strategie angażowania interesariuszy.

Nasze Podejście

Współczesne przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniem sprostania coraz większym oczekiwaniom licznych grup interesariuszy. W dynamicznym świecie internetu i mediów społecznościowych zmieniają się nie tylko sposób komunikowania, ale i wymagania.

Interesariusze mają coraz szerszy dostęp do informacji o firmie, są świadomi swoich praw oraz wpływu firm na otoczenie. Potrafią sprawnie posługiwać się narzędziami komunikacyjnymi w nagłaśnianiu swych potrzeb, obaw i opinii. Domagają się dialogu, oczekują od firm potwierdzenia w praktyce deklarowanych wartości w postaci działań ukierunkowanych nie tylko na zysk, ale przynoszących także korzyści otoczeniu.

Wykorzystując liczne kanały dotarcia, zarówno tradycyjne, jak i online, pomagamy klientom znaleźć się tam, gdzie są ich interesariusze, rozmawiać z nimi o ich obawach i potrzebach. Wiemy, że najlepszym świadectwem etyki firmy jest szczere i oparte na zaufaniu zaangażowanie jej otoczenia.

Co robimy

Pomagamy firmom i interesariuszom komunikować się.

RELACJE Z INTERESARIUSZAMI

Więcej Mniej

Zarządzanie relacjami z interesariuszami to kształtowanie trwałych, opartych na zaufaniu relacji z ludźmi, którzy mogą wpływać na reputację firmy i tym samym – jej przyszłość.

Skuteczne angażowanie interesariuszy to coś więcej niż zarządzanie publiczną percepcją spółki. Pomagamy analizować informacje pozyskane w toku dialogu z otoczeniem i przekształcać je w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Z kolei dobra identyfikacja wyzwań i  zagadnień przekłada się na lepsze zarządzanie ryzykiem biznesowym firmy.

Poprzez kompleksowe zarządzanie relacjami z interesariuszami pomagamy opracowywać i realizować kampanie w kluczowych dla biznesu obszarach:

 • budowa i wzmacnianie wizerunku i reputacji firmy
 • budowa kampanii konsumenckich, w tym programy zaangażowania społecznego
 • budowa relacji z decydentami politycznymi, legislacyjnymi i społecznymi

Poprzez właściwy dobór kanałów i narzędzi komunikacji pomagamy zwiększyć przekaz i odbiór realizowanych kampanii.

 • Mapowanie grup interesariuszy
 • Wewnętrzne i zewnętrzne badania percepcji
 • Identyfikacja i analiza zagadnień, wyzwań, ryzyk, szans na styku firma – interesariusze
 • Opracowanie strategii zaangażowania interesariuszy we wspólne przedsięwzięcia
 • Dialog z interesariuszami wg. Standardu AA1000 SES, wsparty raportowaniem opartym o GRI 4.0

Relacje z mediami

Więcej Mniej
 • Opracowanie strategii komunikowania
 • Audyty dziennikarskie i badania opinii odbiorców
 • Budowanie relacji, spotkania one-to-one
 • Komunikowanie B2B i B2C
 • Prowadzenie biura prasowego
 • Pozycjonowanie ekspertów
 • Monitoring mediów
 • Szkolenia medialne

BADANIA
AUDYTY
ANALIZY

Więcej Mniej
 • „Future scanning”:
  • przegląd zagadnień / wyzwań/ ryzyk / szans
  • opracowywanie możliwych scenariuszy i propozycji działań
 • Ocena efektywności narzędzi komunikacji wewnętrznej
 • Kreowanie tematów do badania opinii
 • Raporty specjalistyczne

KOMUNIKACJA
SPECJALISTYCZNA

Więcej Mniej
 • Zarządzanie zagrożeniami i kryzysami
 • Komunikacja zmian
 • Komunikacja wewnętrzna i EB
 • CSR

KOMUNIKACJA
ON-LINE

Więcej Mniej
 • Analiza obecności i wyzwań online
 • Opracowanie strategii komunikacji online
 • Opracowywanie contentu
 • Monitorowanie mediów społecznościowych
 • Angażowanie społeczności
 • Rekomendacje dotyczące aktywności CEO online

RELACJE
Z DECYDENTAMI

Więcej Mniej
 • Monitoring legislacyjny i analiza:
 • Planowanie i realizacja kampanii:
 • Budowanie zasięgu i poparcia:
  • Angażowanie interesariuszy
  • Kreowanie dyskusji
  • Budowanie koalicji
  • Organizacja spotkań i wydarzeń specjalnych

Kontakt

uzupełnij pole
Twoja wiadomość została wysłana.
Dziękujemy.
uzupełnij pole
podany adres email jest niepoprawny
TRUE COMMUNICATIONS

+48 693197102   biuro@truecomm.pl

ul. Celulozy 117C 04-986 Warszawa